خاطرات سینمایی با شرح و تفصیل! – قسمت سوم

خاطرات سینمایی با شرح و تفصیل! – قسمت سوم

باز هم می خواهیم گشت و گذاری بکنیم در دنیای سینما. قسمت های قبلی این بخش را ( اینجا ) و ( اینجا ) دیده بودید. البته از این به بعد، سعی می کنم، عکس ها را فقط به پشتِ صحنه ها محدود نکنم. می خواهم همه جور عکسی باشد، چه پشتِ صحنه، چه جلوی صحنه. مهم این است که بوی سینما بدهد. امیدوارم از سری سومِ این عکس ها، لذت ببرید.

استادِ پیرِ انگلیسی، مایک لی در حال هدایت امیلدا استنتون، پشت صحنه ی فیلمِ « ورا دریک »

استادِ پیرِ انگلیسی، مایک لی در حال هدایت امیلدا استنتون، پشت صحنه ی فیلمِ « ورا دریک »

 

من استادِ پیرِ دوست داشتنی و آن فیلم های دوست داشتنی اش را می ستایم

من استادِ پیرِ دوست داشتنی و آن فیلم های دوست داشتنی اش را می ستایم

نانی مورتیِ متفکر، احتمالاً سرِ صحنه ی « اتاق پسر »!

نانی مورتیِ متفکر، احتمالاً سرِ صحنه ی « اتاق پسر »!

 

دو فیلمسازِ بزرگِ شرقی: جیت رای، کوروساوا

دو فیلمسازِ بزرگِ شرقی: جیت رای، کوروساوا

 

یک قابِ رویایی: به ترتیب از راست جان بورمن، بیلی وایلدر، میکل آنجلوآنتونیونی و ساتیا جیت رای

یک قابِ رویایی: به ترتیب از راست جان بورمن، بیلی وایلدر، میکل آنجلوآنتونیونی و ساتیا جیت رای

 

 زنِ محبوبِ من، پشت صحنه ی « جنگ و صلح »

زنِ محبوبِ من، پشت صحنه ی « جنگ و صلح »

 

کارل تئودور درایر، مردی که سینما را به دوش می کشید

کارل تئودور درایر، مردی که سینما را به دوش می کشید

 

فیلمسازی که در همه ی ژانرها، فیلم ساخته، مایکل وینترباتم

فیلمسازی که در همه ی ژانرها، فیلم ساخته، مایکل وینترباتم

 

سام پکین پا به داستین هافمن می آموزد که چطور از همسر و خانه اش دفاع کند؛ « سگ های پوشالی »

سام پکین پا به داستین هافمن می آموزد که چطور از همسر و خانه اش دفاع کند؛ « سگ های پوشالی »

 

و همچنان در حالِ آموزش!

و همچنان در حالِ آموزش!

 

پشت صحنه ی « ترانسفورمرز »؛ اگر گفتید نکته اش کجاست؟!

پشت صحنه ی « ترانسفورمرز »؛ اگر گفتید نکته اش کجاست؟!

 

گسلینگِ آش و لاش و گاسپار نوئه ی دیوانه سرِ صحنه ی « فقط خدا می بخشد ». معلوم نیست نوئه آنجا چه کار می کرده

گسلینگِ آش و لاش و گاسپار نوئه ی دیوانه سرِ صحنه ی « فقط خدا می بخشد ». معلوم نیست نوئه آنجا چه کار می کرده

 

فقط برای جنبه ی تاریخی اش!

فقط برای جنبه ی تاریخی اش!

 

تابوتِ پازولینی؛ مردی که دست به سینه ایستاده، فرانکو جیتی، بازیگر ثابتِ فیلم هایش است

تابوتِ پازولینی؛ مردی که دست به سینه ایستاده، فرانکو جیتی، بازیگر ثابتِ فیلم هایش است

 

فرانچسکو رزی، الیو پتری، جینا لولوبرجیدا. هیچکاک هم آن پشت مشت هاست!

فرانچسکو رزی، الیو پتری، جینا لولوبرجیدا. هیچکاک هم آن پشت مشت هاست!

 

الیو پتری، فیلمسازی با فیلم های خاص. در حال هدایت جیان ماریاولونته ی محبوبِ من ( داخل وان! )

الیو پتری، فیلمسازی با فیلم های خاص. در حال هدایت جیان ماریاولونته ی محبوبِ من ( داخل وان! )

 

جان هارت و مایک لی در حال خوش و بش

جان هارت و مایک لی در حال خوش و بش

 

« جان » ها: جان فورد، جان وین

« جان » ها: جان فورد، جان وین

 

 لینا ورتمولر: فیلمساز زنِ فوق العاده

لینا ورتمولر: فیلمساز زنِ فوق العاده

 

لوئی مال و بروک شیلد، پشت صحنه ی « بچه ی خوشگل »، فیلمی که در آن بروک شیلدِ کوچک، نقشی جسارت آمیز ایفا می کند

لوئی مال و بروک شیلد، پشت صحنه ی « بچه ی خوشگل »، فیلمی که در آن بروک شیلدِ کوچک، نقشی جسارت آمیز ایفا می کند. همین جا درباره اش خوانده اید

 

لوئیس بونوئل پشت صحنه ی « راه شیری » اش

لوئیس بونوئل پشت صحنه ی « راه شیری » اش

 

 مایکل مان، فیلمساز اصیل و اشلی جادِ زیبا در « مخمصه »

مایکل مان، فیلمساز اصیل و اشلی جادِ زیبا در « مخمصه »

 

مان در حالِ هدایتِ تام کروز، « وثیقه »، فیلم محبوبِ من

مان در حالِ هدایتِ تام کروز، « وثیقه »، فیلم محبوبِ من

 

هانِکه

هانِکه

 

 میفونه، کوروساوا، « سریر خون »

میفونه، کوروساوا، « سریر خون »

 

 پازولینی، ولز

پازولینی، ولز

 

پازولینیِ فوتبالیست

پازولینیِ فوتبالیست!

 

 « آشپز، دزد، زنش و عاشقش » و پیتر گرین اِوِی. فیلمی که هم خودش را دوست دارم و هم اسمش را

« آشپز، دزد، زنش و عاشقش » و پیتر گرین اِوِی. فیلمی که هم خودش را دوست دارم و هم اسمش را!

 

پیتر گرین اِوِی، فیلمسازِ غریب

پیتر گرین اِوِی، فیلمسازِ غریب

 

 روزی روزگاری سرجئو لئونه

روزی روزگاری سرجئو لئونه

 

هیچکاک، کلی، استیوارت کنارِ « پنجره ی عقبی »

هیچکاک، کلی، استیوارت کنارِ « پنجره ی عقبی »

 

عکس معروفی از بانوی محبوبِ من

عکس معروفی از بانوی محبوبِ من

 

روی آندرشون، فیلمسازی با فیلم های بی نظیر

روی آندرشون، فیلمسازی با فیلم های بی نظیر

 

 فقط از جنبه ی تاریخی اش! ملاحظه کنید که چطور هشتاد نود سالِ پیش ( این عکس متعلق به دهه ی بیستِ میلادی ست )، عکسِ پشت صحنه می گرفتند. شما برای جدیدترین فیلم های خودمان اگر بخواهید دنبال پشت صحنه بگردید، پیدا نمی کنید!

فقط از جنبه ی تاریخی اش! ملاحظه کنید که چطور هشتاد نود سالِ پیش ( این عکس متعلق به دهه ی بیستِ میلادی ست )، عکسِ پشت صحنه می گرفتند. شما برای جدیدترین فیلم های خودمان اگر بخواهید دنبال عکس پشت صحنه بگردید، پیدا نمی کنید!

 

جوئل شوماخر و کولین فارل پشت صحنه ی « تایگرلند ». ترکیبِ این دو، همیشه من را یاد « باجه تلفن » نفسگیر می اندازد

جوئل شوماخر و کولین فارل پشت صحنه ی « تایگرلند ». ترکیبِ این دو، همیشه من را یاد « باجه تلفن » نفسگیر می اندازد

 

پارک چان ووک، وقتی که هالیوودی شد

پارک چان ووک، وقتی که هالیوودی شد!

 

 این عکس را مخصوصاً گذاشتم آخر سر: بنجل سازِ معروف، تینتو براس! تنها عکسِ قابلِ نمایش از او! کسانی که ایشان را می شناسند، منظورم را می فهمند.

این عکس را مخصوصاً گذاشتم آخر سر: بنجل سازِ معروف، تینتو براس! تنها عکسِ قابلِ نمایش از او! کسانی که ایشان را می شناسند، منظورم را می فهمند.

 

 بانوی زیبای من و جرج کیوکر

بانوی زیبای من و جرج کیوکر

 

پروازِ بتمن! سال 1966

پروازِ بتمن! سال ۱۹۶۶

 

سوفیا کوپولا و بیل مورای دوست داشتنی

سوفیا کوپولا و بیل مورای دوست داشتنی؛ سرگشته در غربت

 

عکس دیگری از پشت صحنه ی « کوسه »

عکس دیگری از پشت صحنه ی « کوسه »

 

لوپر

لوپر

 

 آقای استیوارت پشت صحنه ی « آقای اسمیت به واشنگتن می رود »

آقای استیوارت پشت صحنه ی « آقای اسمیت به واشنگتن می رود »

 

 پیتر اوتول: « لورنس عربستان »

پیتر اوتول: « لورنس عربستان »

 

 آن صحنه ی تأثیرگذارِ « روبوکاپ » را یادتان هست که آدم بده، می افتد در اسید و اجزای بدنش متلاشی می شود و بعد هم می خورد به ماشینِ روبوکاپ و می ترکد؟ هیچ وقت یادم نمی رود. این همان آدمِ اسیدی ست

آن صحنه ی تأثیرگذارِ « روبوکاپ » را یادتان هست که آدم بده، می افتد در اسید و اجزای بدنش متلاشی می شود و بعد هم می خورد به ماشینِ روبوکاپ و می ترکد؟ هیچ وقت یادم نمی رود. این همان آدمِ اسیدی ست!

 

کریشتف کیشلوفسکی

کریستف کیشلوفسکی

 

 « جنگ جهانی زد » و حمله ی یک آدمخوار!

« جنگ جهانی زد » و حمله ی یک آدمخوار!

 

 

 

۶ دیدگاه به “خاطرات سینمایی با شرح و تفصیل! – قسمت سوم”

 1. NOBODY KNOWS گفت:

  نحوه ی سیگار کشیدن تینتو براس در آن عکس تقریبا سبک فیلمهایش رو هم معلوم میکنه(از نوشته ی زیر این عکس و عبارت بنجل ساز معروف لذت بردم)
  نکته ی عکس ترانسفورمرز رو نفهمیدم!!!!
  در آخر مثل همیشه فوق العاده و عالی

 2. نگین گفت:

  در مورد نکته فیلم ترانسفورمرز، که البته من فیلم را ندیده ام اما به عنوان یک عکس، دو نکته به نظرم امد. یکی اون اقایی که ظاهرا در عصر درشکه سرش به موبایل گرم است! و یکی ادمهایی که در یک صف ایستاده اند اما برخی شان به چپ و برخی شان به راست چشم دوخته اند.یعنی دو جهت مخالف. امیدوارم حدسم خیلی پرت نباشد!

  • damoon گفت:

   موبایل را دقیقاً درست گفتید. نکته ی دیگرش کاپشنِ مُدِ روزِ آبی رنگی ست که تنِ زن است. اما به چپ و راست نگاه کردن فکر نمی کنم چندان مبنایی داشته باشد!

 3. coldplay گفت:

  لطفا این پست های خاص خوب را ادامه بدید…
  نظرتون راجع به فیلم فقط خدا می بخشد چیه؟من خیلی دوسش دارم.پایانش هم عالی بود بنظرم.چه عکسی هم شده گاسلینگ و گاسپار…

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم