استنلی کوبریکِ عکاس

استنلی کوبریکِ عکاس

این مجموعه ی عکس هایی ست که استنلی کوبریک، بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰، گرفته است. در واقع کوبریک دیدگاه زیبایی شناسانه ی خود را با همین عکس ها بود که گسترش و تعمیق داد. او به طور رسمی با مجلات کار می کرد، عکس می گرفت و از همین راه زندگی اش را می گذراند. این ها عکس هایی هستند که او در دوران جوانی گرفته، قبل از اینکه فیلمسازی را شروع کند. با این توضیح که عکس ها خیلی بیشتر از این ها بود، اما خب امکان انتشارشان وجود نداشت! (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم