مقایسه ی اجمالی سایت های سینمایی داخلی و خارجی

به نظرم این ماجرای نبودِ یک منبع موثق و مطمئن برای فیلم های ایرانی، خودش معضل بزرگی ست که خیلی دست کم گرفته می شود. شما وقتی به سایت عظیمی مثل آی ام دی بی نگاه می کنید، همه چیز آنقدر دقیق و درست است که گاه من را به فکر وادار می کند که چطور اینقدر مرتب و منظم و موثق، تمامِ فیلم های دنیا ( دقت بفرمایید: تمام فیلم های دنیا ) را تحت پوشش قرار می دهد؟ چه افرادی پشتِ کار هستند و با چه سیستمی این کار صورت می گیرد؟ (بیشتر…)

پیکتوگرام های سینمایی

پیکتوگرام های سینمایی

پیکتوگرام یا تصویر نگاشت، تصویری ست بسیار ساده و مختصر  که بازتاب دهنده ی یک شعار خاص، یک اخطار خاص و یا یک مفهوم خاص است. به عبارت ساده تر یک نوع زبان تصویریِ همه فهم، که در همه جای دنیا هم یک معنا بدهد. یک جور نشانه است. یک زبان جهانی ست. همین تابلوی های « سیگار ممنوع » یا مثلاً « ورود حیوانات ممنوع » را که دیده اید؟ آن ها هم یک نوع پیکتوگرام هستند. حالا وقتی قرار باشد برای فیلم های سینمایی، پیکتوگرام بکشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عکس هایی که در ادامه می آیند، پیکتوگرامِ چند فیلم مختلف هستند. حتماً تیزهوشیِ طراحان این تصاویر را تحسین خواهید کرد. مثلاً من که خودم به شخصه از پیکتوگرام « بازگشت ناپذیر » گاسپار نوئه یا « روانی » آلفرد هیچکاک خیلی لذت بردم. شما چطور؟ (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم