بخشی از نمایشنامه ی « در انتظار گودو » اثر ساموئل بکت

استراگون: بیا بریم.

ولادیمیر: نمی تونیم.

استراگون: چرا؟

ولادیمیر: منتظر گودوایم.

استراگون: آهان!

                                           

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم