بخشی از نمایشنامه ی « نوای اسرارآمیز » اثر اریک امانوئل اشمیت

لارسن: از کجا بدونم راست می گید؟

زنورکو: از بی قوارگیش. دروغ ظرافت داره، هنرمنده، اون چیزی رو بیان می کنه که باید می بود در حالیکه حقیقت محدود می شه به چیزی که هست.

توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم