فیلم هایی که نباید دید، شماره ی نُه

فیلم هایی که نباید دید، شماره ی نُه

  • نام فیلم: ریدیک (Riddick )
  • کارگردان: دیوید توهی

حیف از آن همه پول و انرژی که برای چنین فیلم بی سر و ته و پوچی مصرف شده است. امکان ندارد متوجه بشوید موضوع چیست و چه کسی دنبال چه کسی افتاده. هیچ داستانی در کار نیست و ون دیزل فقط خواسته روی صدایش مانور بدهد تا کمی خشن و کمی جذاب جلوه کند و خلاصه ملت را تحت تأثیر قرار بدهد اما هر چه زور می زند، اتفاقی نمی افتد. آدم های توخالی و مقوایی داستان، نه معلوم است چه می خواهند و نه معلوم است چه می کنند. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم