دانلود ۹: اعتراف می کنم

دانلود ۹: اعتراف می کنم

شاید اصلاً لزومی نداشته باشد قسمتی که برای این “سکانس” در نظر گرفته ام را معرفی کنم. مخصوصاً برای کسانی که رابطه ی نزدیکتری با سینما دارند، دیدنِ این فیلم و پی بردن به نامِ کارگردانش، همانقدر بدیهی ست که مثلاً بخواهند پدرشان را از فاصله ی سه متری تشخیص بدهند! (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم