از میان فیلم‌ها، شماره‌ی بیست‌وسه

  • بهزاد (بهزاد دورانی): آقای دکتر من سیگار بکشم شما ناراحت نمی‌شی؟
  • دکتر: نخیر. خودِ شما ناراحت می‌شی!
  • بهزاد: جان؟
  • دکتر: خودِ شما ناراحت می‌شی. من ناراحت نمی‌شم که. به من چه ربطی داره شما سیگار می‌کشی؟
  • بهزاد: آخه هوای این‌جا خیلی تمیزه.
  • دکتر: هوا، فضا به این بزرگی با سیگار شما کثیف می‌شه؟!
  • بهزاد: مام دیگه زورمون به ریه‌ی خودمون می‌رسه دیگه.
  • دکتر: سلامت باشی. همین کارو انجام بده!

«باد ما را خواهد برد» ساخته‌ی عباس کیارستمی (بیشتر…)

از میان فیلم ها، شماره ی یازده

ساتر ( مایلز تلر ): عیب نداره که توی زمان حال زندگی کنی ولی بهترین قسمتِ زمانِ حال اینه که فردا هم واسه ت فرصت هست. و من می خوام نهایت استفاده رو ازشون ببرم.

« اکنونِ خارق العاده » ساخته ی جیمز پانسولد (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم