از میان فیلم ها، شماره ی سیزده

  • کرالیک ( جیمز استیوارت ): اون فوق العاده ترین دختر توی دنیاست.
  • پیروویچ ( فلیکس برسارت ): خوشگله؟
  • کرالیک: اون ایده ها و نقطه نظراتی راجع به مسائل داره که اونو یه دنیا با دخترائی که تا حالا دیدی متفاوت می کنه.
  • پیروویچ: پس خیلی خوشگل نیست!

« مغازه ی گوشه ی خیابان » ساخته ی ارنست لوبیچ (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم