از میانِ فیلم ها ۵

  • مارگارت (سیگورنی ویور): من سعی می کنم درک کنم، نه اینکه اعتقاد پیدا کنم.

« نورهای قرمز » ساخته ی رودریگو کورتز (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم