دانلود ۳: شما، زنده ها

دانلود ۳: شما، زنده ها

سینمای روی آندرشون، سینمای خاصی ست؛ داستانک هایی ظاهراً بی ربط بدون یک خط روایی مشخص، آدم هایی خشک و شق و رق و کاملاً بی روح، فضایی سرد و ساکن که شبیه هیچ فیلم دیگری نیست و البته طنزی جفنگ گونه و در عین حال نیشدار به ساز و کار دنیای امروزی و آدم های بهم ریخته اش. دیدن فیلم های آندرشون، تجربه ای یکّه است که واقعاً نباید از دستش داد. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم