ضدحال های سینمایی!

هر کدام از ما، مطمئناً بالاخره در سه چهار موقعیت از ده موقعیتی که شرحش رفته، گرفتار آمده ایم. ده موقعیتی که همگی به شدت واقعی هستند و قابل لمس. ده موقعیتی که می تواند آخر بدشانسی تان باشد، آخر بدبیاری! احتمالاً موقعیت های دیگری هم هستند که شاید از زیر دستانم در رفته باشند. شما هم اگر چیزی به ذهنتان رسید، می توانید این لیست بدبیاری های سینمایی را ادامه بدهید. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم