فیلم‌های برتر ماه قبل

ـ داستان کارآگاه Detective Story ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۴ از ۵

 

ـ همچنان آلیس Still Alice ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ کبوتری روی شاخه ای نشسته و به هستی می اندیشد A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۴/۵ از ۵

 

و ( اینجا )، کوتاه درباره ی این فیلم های خیلی خوب، خوب و نسبتاً خوب:

ـ محاکمه‌ی ویوین آمسالم The Trial of Viviane Amsalem

ـ آشوب Ran

ـ جویندگان The Searchers

ـ معما Charade

ـ دنیای کوناکو The World of Kanako

ـ سزار کوچک Little Caesar

فیلم های برتر ماه قبل

ـ کلاس هنرپیشگی ( یادداشت فیلم )

* ستاره ها  ۳ از ۵

 

ـ فیلومنا Philomena ( یادداشت فیلم )

* ستاره ها  ۳/۵ از ۵

 

ـ ایستگاه فروتوِیل Fruitvale Station ( یادداشت فیلم )

* ستاره ها  ۳ از ۵

 

و ( در اینجا ) کوتاه، درباره ی این فیلم های خوب:

ـ Amer

ـ خون Blood

ـ شازده احتجاب

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم