فیلم های برتر ماه قبل

ـ سن آندریاس San Andreas (یادداشت فیلم)

*ستاره‌ها: ۳ از ۵

 

ـ مستند من می‌خوام شاه بشم (یادداشت فیلم)

*ستاره‌ها: ۴ از ۵

 

ـ سالی پرخشونت A Most Violent Year (یادداشت فیلم)

*ستاره‌ها: ۳ از ۵

 

ـ مستند مُلفِ گَند (یادداشت فیلم)

*ستاره‌ها: ۴/۵ از ۵

 

ـ و (اینجا) درباره‌ی این فیلم‌های خوب و نسبتاً خوب و حتی عالی:

هدیه (The Gift )

من، ارل و دختر رو به مرگ ( Me and Earl and the Dying Girl)

پشت و رو (Inside Out)

دوشیزه‌ی خشونت (Miss Violence)

چرخ (The Wheel )

هری کثیف (Dirty Harry )

فیلمبردار (The Cameraman)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم