از میان فیلم ها، شماره ی نُه

  • برادرِ بصیرت ( آرش مجیدی ): سلام.
  • محمود بصیرت ( فریبرز عرب نیا ): خسته نباشی پهلوون.
  • برادرِ بصیرت: درمونده نباشی جوون.
  • محمود بصیرت: جوون خودتی!
  • برادرِ بصیرت: چطور شد؟! پیر شدی؟! [ به ترانه ( رزیتا غفاری )، همسر بصیرت ] ترانه خانوم، هوای این داداش ما رو داشته باش ها، داره خودشو می زنه به موش مردگی!
  • ترانه: شما نگران نباشین، حواسم جَمعه.
  • محمود بصیرت: ای بابا، همه ی عالم می دونن ما کبریت بی خطریم!

« شوکران » ساخته ی بهروز افخمی (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم