صحنه ی شماره ی بیست و هشت: صفحه ی اول

صحنه ی شماره ی بیست و هشت: صفحه ی اول

وایلدرِ بزرگ است و شوخی هایش! اینبار او همین صحنه ی اولِ فیلم « صفحه ی اول » را با یک شوخی بامزه و خنده دار آغاز کرده که حسابی آدم را سرِ حال می آورد. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم