بخشی از رمانِ « خاطرات پس از مرگ براس کوباس » اثر ماشادو دِ آسیس

براس، از گمنامی بترس. هر چیزی را که بزرگ نیست، بینداز دور. ببین، آدم برای اینکه چیزی بشود راههای مختلفی دارد، اما مطمئن ترین راه این است که از نظر مردم چیزی بشوی.

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم