هر چه می خواهد دلِ تنگت …

هر چه می خواهد دلِ تنگت …

اینبار نوبت شماست که هر چه دلتان می خواهد بگویید. چیزهایی باشد از جنس سینما و هنر، بانمک هم باشد که چه بهتر! مثلاً بگویید بیخودترین فیلمی که در دوران عمرتان دیده اید، چه بوده؟ بهترین فیلمِ تمامِ زندگی تان چه بوده؟ بهترین صحنه ای که در یک فیلم دیده اید و در تمام طول عمرتان در ذهن تان جاخوش کرده، چه بوده؟ مثلاً یک صحنه ی ترسناک، عذاب آور، خنده دار یا هر جور دیگری. از دیدن کدام فیلم به شدت خندیده اید و از دیدن کدام فیلم به شدت گریسته اید؟ دوست دارید دیدن کدام فیلم را به بقیه توصیه کنید؟ یا خواندن کدام کتاب را؟ از کدام فیلمِ خیلی خوب و خیلی معروفی که جایگاه مهمی در تاریخ سینما دارد، به شدت بیزارید؟ دوست دارید با کدام هنرپیشه بنشینید و صبحانه بخورید و یک روز را کنارش بگذرانید؟ دوست دارید کدام نویسنده یا کارگردان یا هر آدم مهم دیگر در دنیای هنر را از نزدیک ببینید و بغلش کنید؟ دوست دارید کدام فیلم را برای بار دوم و سوم و حتی چهارم ببینید؟ دوست دارید کدام کتاب را همین امروز شروع کنید به خواندنش؟ از چه کسی در دنیای هنر، به هر دلیلی، بدتان می آید و دوست ندارید ریختش را ببینید؟ و … قرار نیست به همه ی این ها جواب بدهید. از میان این ها، به هر سئوالی که دوست دارید جواب بدهید یا اصلاً یک چیز دیگر بگویید که یادم رفته آن را در بین سئوالات بگنجانم؛ یک نکته ی بامزه درباره ی سینما که فکرتان را مشغول کرده یا چیزهای دیگر … حتی می تواند درباره ی « سینمای خانگی من » هم باشد؛ هر چیزی؛ نقدی، نظری، سئوالی، درخواستی. بهرحال خاموش نباشید. همچنان خبر دارم که خیلی از دوستان، فقط خواننده ی صرف هستند و تقریباً هیچ زحمتی به خود نمی دهند. لااقل برای یک دفعه هم اینطور نباشند، بنویسند و بامزه هم بنویسند تا همه بخوانند و استفاده کنند. به نظرم اگر در این تریبون آزاد شرکت کنید، به نتایج بامزه ای برسیم. این شما و این هم یک کاغذ سفید خط دار:

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم