فیلم ها در مکتب نگارگری عثمانی

فیلم ها در مکتب نگارگری عثمانی

مورات پالتا، هنرمند نگارگر تُرک، ما را به دنیای جدیدی می برد. اینبار قرار است فیلم های تاریخ سینما را در پس زمینه ی جدیدی تجربه کنیم؛ فیلم های سینمایی از دیدِ نگارگری عثمانی. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم