فیلم های برتر ماه قبل

ـ بخت پریشان ما The Fault in Our Stars( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳/۵ از ۵

 

ـ کودکان ( کوچولوها ) Babies ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ بی تا ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ ماهی و گربه ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

و ( در اینجا )، کوتاه، درباره ی این فیلم های خوب و نسبتاً خوب:

ـ ظرف ناهارThe Lunchbox

ـ عُمرOmar

ـ کالواریCalvary

ـ لبه ی فردا Edge of Tomorrow

ـ ایمنی آخر از همهSafety Last!

ـ تتسو، مرد آهنی Tetsuo, the Iron Man

ـ نازنبن

فیلم های برتر ماه قبل

ـ زن نامرئی  The Invisible Woman ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ شوریدگی Ecstasy ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ مثلث Triangle ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۴ از ۵

 

ـ امروز ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ ونوس خزپوش Venus in Fur ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳/۵ از ۵

 

ـ بیگانگان Aliens ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۴ از ۵

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم