یک یادداشت

یادداشت نگارنده بر « زندگی پنهان والتر میتی » ساخته ی بن استیلر روی سایت مجله ی « فیلم » ( اینجا )

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم