فیلم های برتر ماه قبل

ـ زندگی پنهان والتر میتی The Secret Life of Walter Mitty ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳ از ۵

 

ـ امتحان Exam ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳/۵ از ۵

 

ـ یی یی Yi Yi ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۴ از ۵

 

ـ نبراسکا Nebraska ( یادداشت فیلم )

*ستاره ها: ۳/۵ از ۵

 

و ( در اینجا )، کوتاه، درباره ی این فیلم های خوب و نسبتاً خوب:

ـ جنایت های بزرگHigh Crimes

ـ دفترچه ی مجلس رقص Dance Program

ـ زیر پوست Under the Skin

ـ جک استرانگ Jack Strong

ـ Kid Cannabis

ـ Afflicted

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم