بخشی از نمایشنامه ی « پینوکیا » اثر استفانو بنّی

ژپتو و پینوکیا [ آواز می خوانند ] دروغ مثل سالاد توی عروسی هاست که همیشه باید باشد

                                             دروغ چاشنیِ همه ی نارو زدن هاست

                                              بی دروغ نه کسب و کاری هست نه تجارتی

                                               و اون وقت یه روز عالم هستی می گه

                                               حالا منم می خوام یه دروغ بگم

                                              ” رحمت باد بر فقیران و بیچارگان”

                                                 

توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.

بخشی از نمایشنامه ی « پینوکیا » اثر استفانو بنّی

پینوکیا [ آواز می خواند ] شعرِ دروغگو، دروغِشه؛

                                اگه روزی یه دروغ بگی

                                 به واقعیت پشت پا زده ی

                                اما اگه صد تا صد تا بگی

                                می شی نماینده ی پارلمان!

                           

توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم