من قدرتمندتر از خورشیدم، قدرتمندتر از آدم‌ها و بهارم. اما خاطره‌ای که هر وقت بخواهد می‌آید و فرار از آن شدنی نیست، قدرتمندتر از من است.

 

توضیح: املای کلمات، فاصله‌گذاری‌ها، علائم و به طور کلی ساختار نوشتاری این متن عیناً از روی متن کتاب پیاده شده است.

 

پی‌نوشت: این بخشی از داستان کوتاه «دسته‌گل» از مجموعه‌ی «دیگری» اثر دکتر شنیتسلر است. نویسنده‌ی محبوب من که آدم‌ها را مثل کف دستش می‌شناسد. نویسنده‌ای که محبوب استنلی کوبریک هم بود.

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم