کج سلیقه گی، خوش سلیقه گی

کج سلیقه گی، خوش سلیقه گی

سلیقه را واجب است آدم ها در زندگی شان داشته باشند. اینکه یک نفر خوش سلیقه باشد، بستگی به خیلی چیزها دارد: نوع پرورش در خانواده، محیط، مدرسه، اطرافیان و عوامل وراثتی. در کوچکترین جزئیات زندگی هم می شود سلیقه به خرج داد، ظرافت داشت و روحِ خودت و بقیه را متعالی کرد. حتی می شود در ریختنِ خورشت روی برنج هم سلیقه به خرج داد، می شود جوری این کار را کرد که وقتی آن را جلوی شخصی می گذاری، دهانش آب بیفتد، حتی اگر گرسنه نباشد، گرسنه اش شود. می شود در نحوه ی چیدنِ لباس ها در کمد هم سلیقه به خرج داد یا در نحوه ی چیدنِ کتاب ها در کتابخانه و یا در لباس پوشیدن و حتی در نحوه ی چیدنِ وسایل داخل یخچال. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم