بخشی از مجموعه ی شعر « کلاه کافکا » اثر ریچارد براتیگان

فقط چون که

مردم فکرت را دوست دارند

معنایش این نیست

که مجبور باشند

بدن ات را هم دوست بدارند

***

چقدر خوب است

که صبح بیدار شوی

به تنهایی

و مجبور نباشی به کسی بگویی

دوست اش داری

وقتی دوست اش نداری

دیگر

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم